SPLOŠČE DOLOČBE PRI PRODAJI BLAGA

BARVNI ODTENKI

Deske imajo barvo dodano v procesu proizvodnje, katera lahko od serije do serije variira. WoodCore deske ne spremenijo barve, ne posivijo, barva s časom posvetli cca 10%. Pokazan-izbran vzorec in dobavljeno blago lahko zaradi narave materiala odstopata po vzorcu, tonu, niansi ali barvi in to ni predmet vračila oziroma reklamacije. Različni profili enakega odtenka niso nujno iz iste serije, kar pomeni da odtenek ni nujno enak. Kombinacija dolžinskega spoja terasnih desk 4m in 2,2m ni dovoljena.

GARANCIJA

Jamstvo za WoodCore deske je 15 let od dneva nakupa in velja samo v primeru uporabe za namen in obremenitve, ki so zapisane v garancijskem listu. WoodCore profili se uporabljajo za različne namene, zato je kupec dolžan pri prodajalcu preveriti kako se posamezen profil ustrezno pritrdi. Garancija velja samo v primeru montaže po navodilih prodajalca.

NAROČILO BLAGA

V primeru nakupa blaga po naročilu, (blago, ki ni na zalogi pri prodajalcu) oziroma nakupa rezanega blaga, kupec naknadno ne more odstopiti od naročila. V kolikor to stori in izvedbe naročila ni več možno ustaviti, se kupcu zaračuna sorazmerni delež stroškov, ki so pri tem nastali. Osnova za naročilo je prejem avansa, prejeta naročilnica, podpisana pogodba ali pisno potrjen predračun oziroma ponudba.

PREVZEM BLAGA IN DOSTAVA

Kupec prevzame blago v skladišču po pariteti EXW skladišče Savska Loka 21, 4000 Kranj ali pa ob ustreznem doplačilu prodajalec dostavi blago po pariteti DAP glede na plan dostav.

Pariteta EXW: kupec sam ali s pomočjo skladiščnika naloži kupljeno blago v svoje vozilo. Za pravilnost naložitve in za morebitne deformacije oz. poškodbe med transportom odgovarja kupec sam. Blago mora biti naloženo v zaprt in raven prostor, ustrezno pritrjeno ali zavarovano. Kupec je ob prevzemu blago dolžan le tega količinsko in kvalitetno pregledati in morebitne nepravilnosti reklamirati takoj. Naknadno ugotovljenih tovrstnih nepravilnosti ni mogoče reklamirati.

Pariteta DAP: Prodajalec dostavi blago do vrat, naloženo na vozilu – iznos in raznos izvede kupec sam ali s pomočjo dostavljavca. Kupec je ob prevzemu blaga, le tega dolžan količinsko in kvalitetno pregledati in morebitne nepravilnosti takoj reklamirati. Naknadno ugotovljenih tovrstnih nepravilnosti ni mogoče reklamirati. V primeru, da kupec ob dostavi blaga ni prisoten se odpove pravici do uveljavljanja reklamacije na kvaliteto in količino dostavljenega blaga.

Rok dostave zbirnik ni časovno opredeljen, saj je odvisen od drugih naročil iz iste smeri. Stranka lahko plača individualno dostavo ali poskrbi za lasten prevzem. V primeru da stranka plača dostavo in potem izvede osebni prevzem se stranki vrne znesek dostave.

V primeru, da prodajalec nima prostih kapacitet za skladiščenje naročenega blaga pozove kupca, da je dolžan blago prevzeti (pariteta EXW ali DAP) najkasneje v roku 8 koledarskih dni od poziva. Če kupec blaga ne prevzame v navedenem roku, prodajalec zaračunava skladiščenje blaga po enotni ceni 7€+DDV/dan za vrednosti nakupa do 1000€ (brez DDV) oziroma 17€+DDV/dan za vrednosti nakupa več kot 1000€ (brez DDV).

NAVODILA ZA MONTAŽO WOODCORE MATERIALA

Navodila za montažo so dostopna na internetni strani www.roksal.com. V vsakem primeru pred montažo v primeru dilem oziroma nejasnosti kontaktirajte prodajalca. Na razrezano, zmontirano ali drugače uporabljeno blago tudi v primeru vidnih napak, reklamacij ne priznavamo. V kolikor niste ustrezno usposobljeni, mora montažo izvesti strokovnjak. WoodCore WPC deske se raztezajo in krčijo glede na vremenske razmere (vročina in mraz). Pri montaži je potrebno upoštevati da se material razteza. Širjenje in krčenje je najbolj opazno tam, kjer se pojavljajo ekstremne spremembe temperatur. Raztezki na 4 m dolgi deski lahko znašajo od cca 10 mm in niso nikoli enaki. Raztezki niso predmet reklamacije. Montaža materiala WoodCore ni primerna v času, ko je zunanja jutranja temperatura nižja kot 5 stopinj C.

NAVODILA ZA UPORABO

WoodCore plošče niso odporne proti težkim obremenitvam, praskam in udarcem, zato je potrebno mesta na katerih lahko pride do večjih obremenitev dodatno ojačati. Odsvetujejo se ozke nogice stolov in miz na terasi, ker bi le te lahko poškodovale robove desk. Morebitni ostanki kamenčkov na čevljih lahko povzročijo razenje talne obloge.

Pri premikanju pohištva uporabite ustrezno zaščitno podlago, na nogice stolov, miz in ostalega pohištva nalepite namenske zaščitne filce, da ne pride do trajnih deformacij in vdrtja talne obloge. Odstranite vse ostre predmete, ki bi lahko površino talne obloge mehansko poškodovali.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

WoodCore deske ne potrebujejo barvanja ali oljenja.

V primeru lažjih površinskih poškodb je desko mogoče na tistem delu pobrusiti z brusnim papirjem granulacijo 40. Na tem delu bo nekaj časa lahko odtenek drugačen.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

Priporočamo periodično čiščenje desk z zadostno količino vode, ker tako preprečite nabiranje cvetnega prahu in druge umazanije ter posledično razvoj plesni, mahov, lišajev ali gob. WPC deske so izdelane brez organskih ali vlaknatih snovi, zato plesen in lišaji ne morejo prodreti v ploščo in nimajo vira prehrane. Morebitne trdovratne madeže lahko odstranite z namenskimi čistili (pred uporabo kontaktirajte vašega prodajalca). Agresivna čistila uporabljajte strogo namensko, čistila vedno najprej preizkusite na manj vidnem mestu. Za čiščenje desk se lahko uporabi visokotlačne čistilce s katerimi se odpravi umazanija tudi med podložnimi letvami. Pri čiščenju je potrebno paziti, da voda ne pride v notranje prekate profilov, ker bi le-ta lahko pozimi zmrznila in bi posledično deska počila, kar ne krije garancija.

Proizvajalec glede vodnih madežev na WPC materialu pravi sledeče

To se zgodi predvsem takrat, ko vsi predeli ne dobijo enake količine svetlobe in vode. Rezultat so lise prahu, ki postanejo vidne zlasti, ko voda že izhlapi. Več kot je svetlobe, pretoka zraka in vode na površini, manj je ta pojav opazen (če sploh). To pomeni, da je v primeru (delno) pokritih površin večja potreba po čiščenju. Povsem enak učinek je mogoče najti tudi na lesu, kamnu ali podobnih materialih v primerljivih pogojih. Vodni madeži se lahko pojavijo na prehodu med odkritimi in delno pokritimi površinami. Običajno lahko te vodne madeže odstranite z veliko čiste vode in običajnimi gospodinjskimi čistilnimi napravami. Ta učinek se sčasoma zmanjša, vendar ga ni mogoče popolnoma preprečiti. Ta učinek je zelo majhen na površinah, ki so izpostavljene intenzivni sončni svetlobi ali ki so popolnoma izprane z deževnico. Ti vodni madeži ne poslabšajo kakovosti materiala in zato niso razlog za reklamacijo.

skladiščenje

Deske pred vgradnjo hranite v suhem in zračnem prostoru, na ravni in čisti podlagi. V primeru neustreznega skladiščenja, se reklamacija ne upošteva.

Vračila blaga in reklamacije

Blago prodajalec sprejme nazaj, če se kupec premisli, samo v primeru nakupa blaga iz redne prodajalčeve zaloge in to samo v primeru, da je na zalogi pri prodajalcu še vedno isto blago v isti seriji, najkasneje v roku 1 meseca od nakupa. V primeru nakupa blaga po naročilu iz tovarne oziroma rezanega blaga prodajalec blaga ne sprejema nazaj. Blago je vedno potrebno vrniti v originalno nepoškodovani, čisti dobavljeni obliki in v originalni nepoškodovani embalaži. Blago sprejme prodajalec nazaj samo v primeru predložitve originalnega računa. V vsakem primeru mora kupec pred vračilom blaga dobiti soglasje prodajalca in ob vračilu prevzemni zapisnik skladiščnika. V primeru samovoljnega vračila brez pridobljenega soglasja prodajalca in izpolnjenega prevzemnega zapisnika o prevzemu blaga s strani skladiščnika vračila oziroma reklamacije prodajalec ne upošteva. V primeru vračila blaga strošek prevoza plača kupec.

Splošne določbe pri izvedbi gradbenih storitev

V primeru, da prodajalec nudi storitev vgradnje, velja sledeče:

WoodCore je sestavljena na podlagi prejetih podatkov, veljajo vsa in samo tista določila, ki so navedena na dokumentu. Osnova za naročilo je prejem avansa po predračunu po opravljenem ogledu monterja.

Monter opravi ogled samo na podlagi naročila stranke. V kolikor se stranka potem odloči za montažo v lastni izvedbi se stranki zaračuna ogled monterja na podlagi kilometrine in porabljenega časa za transport.

V kolikor se na podlagi ogleda oziroma pri sami izvedbi pojavijo dodatna nepredvidena in večja dela, jih prodajalec na novo ovrednoti, pošlje novo ponudbo, katero stranka potrdi. Brez pisne potrditve se dela prekinejo. Terminski plan izvedbe del je sporazumno dogovorjen vnaprej. Zaradi narave dela – montaža na zunanjih površinah na termine montaž vplivajo tudi vremenske razmere (dež, sneg), katere lahko povzročijo zamike terminov montaže. Montaža materiala WoodCore ni primerna v času, ko je zunanja jutranja temperatura nižja kot 5 stopinj C. V primeru, da del iz ponudbe zaradi zahtev kupca ni možno nemoteno in kontinuirano zaključiti in je potreben naknaden obisk monterja se kupcu zaračuna kilometrina 0,43€/km + DDV in urna postavka porabljenega časa za transport 12,00€ +DDV. Kupec je dolžan za čas vgradnje brezplačno zagotoviti vodo in električno energijo ter varen prostor za skladiščenje blaga in orodja. Za odvoz odpadkov, ki nastajajo med izvedbo del, je kupec dolžan poskrbeti sam na lastne stroške. Dokončni obračun del se izvede po cenovni klavzuli »cena na enoto« na podlagi dejansko dobavljenih oziroma vgrajenih količin in dejansko izvedenih delih po popisu monterja.

Kvalitetni in količinski prevzem opravi monter na podlagi katerega se izda končni račun.

Kvaliteta izvedbe:

Garancija na izvedena dela je 2 leti.

Upoštevajte vsa navodila o uporabi, vzdrževanju in čiščenju WoodCore materiala.

Garancija na izvedbo del na obstoječo konstrukcijo se ne prizna, ker izvajalec ne more predvideti poroznosti ( rjavenje v notranjosti cevi zaradi kondenza)materiala konstrukcije.

Ponudbe so informativne in sestavljene na podlagi prejetih podatkov.

V kolikor se s ponudbo strinjate le-to potrdite z dogovorjenim plačilom avansa. Potrjena ponudba velja kot pogodba.

V kolikor ponudbo potrdite po preteku opcijskega roka, je ponudba brezpredmetna in za ponudnika ni obligatorna.

obvestilo


V ponedeljek 24.6.
bo podjetje zaprto.

Hvala za razumevanje.